Asiantuntija

Olen aina pitänyt itseäni asiantuntijana. Rakastan etsiä tietoa, kaivaa esimerkkejä, lukea, analysoida ja yhdistellä löytämiäni tiedon palasia. Työssäni alamäki alkoi, kun asiantuntijuuden sijasta ensisijaiseksi tehtäväksi tulikin myydä, johtaa ja hallinnoida projekteja. Pärjäsin siinäkin, mutten enää riittävästi päässyt tekemään sitä, mitä rakastin. Koin, etten oppinut enää mitään, vaikka toki opin paljon uusia taitoja. Minulle oppiminen tarkoittaa kuitenkin ensisijaisesti uuden tiedon omaksumista. Jos en koe oppivani uutta, motivaatio hiipuu. Ilman motivaation katoamista en olisi ollut niin motivoitunut etsimään uutta polkua. Kaikella on tarkoituksensa. On jotenkin huvittavaa, että uuden elämäni kulmakivet ovat tiedon sijasta keho ja tunteet. Kaiken järkeilyn, ajattelun ja tiedon sijasta ratkaisun avaimet olivatkin kehossa. Tietoisuus aidosta itsestäni avautui vasta, kun tulin tietoiseksi kehostani ja tunteistani. Kehoni patoamista tunteista. Alamäki alkaa nykyään aina, jos pysyn liikaa pääni sisällä, jos keskityn vain ajattelemaan. Osaan onneksi muuttaa suuntaa ajoissa. Opettelen olemaan enemmän kehossani. Janoan edelleen tietoa ja luen enemmän kuin koskaan aiemmin. Mutta kaikista eniten haluan kuulla ihmisten kokemuksia ja elämäntarinoita. Arvokkain tieto on kokemuksissa. Kokemuksia saa vain tekemällä, kokemalla, elämällä. Kokemustenkin avulla voi tulla asiantuntijaksi. Kokemusten avulla olen löytänyt omat unelmani. Yksi unelmani on edistää ihmisten kehotietoisuutta ja tunnetietoisuutta, lasten ja aikuisten. Taitoa tunnistaa ja kuunnella kehon viestejä. Taitoa tunnistaa ja tuntea tunteita. Taitoa löytää yhteys kehon ja mielen välille. Elämästä tulee rajaton, kun patoamisen sijaan antaa asioiden ja tunteiden tulla ja mennä, virrata vapaana.